صفحه اصلی / راه های ارتباطی

راه های ارتباطی

آدرس دانشکده های علوم پزشکی و علوم پایه: قم، بلوار ۱۵ خرداد، جنب بیمه تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی قم (مشاهده کروکی)

روابط عمومی دانشگاه : ۳۲۸۰۷۰۷۰-۰۲۵

تلفن : ۷-۳۷۷۸۰۰۰۱ ۰۲۵

ارتباط با مسئولین: