صفحه اصلی / اخبار / عناوین پیشنهادی پایان نامه: دکتر قاسم زاده

عناوین پیشنهادی پایان نامه: دکتر قاسم زاده

 

?بررسی وضعیت واکسیناسیون روتین کشوری در دوران کرونا در استان قم

?بررسی پانل الرژی خوراکی در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک در کلینیک های کودکان استان

?بررسی میزان کمبود ویتامین dدر کودکان با فونتانل باز پس از ۱۸ماهگی در کلینیک  های کودکان  استان قم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

?مقایسه شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم در کلینیک های کودکان استان قم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

⌨بررسی و اثربخشی e learning در حوزه پزشکی در دوران شیوع کرونا در دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی قم ۱۳۹۹-۱۴۰۰