صفحه اصلی / اخبار / تفاهم نامه همکاری هیأت تیراندازی استان قم با واحد علوم پزشکی

تفاهم نامه همکاری هیأت تیراندازی استان قم با واحد علوم پزشکی

با حضور رئیس هیأت تیراندازی استان قم، محمد جواد متقیان نژاد به میزبانی دکتر ابوالفضل مظفری رئیس واحد علوم پزشکی قم، تفاهم نامه ای در راستای گسترش رشته تیراندازی در بین دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم در تاریخ ۱۷ فروردین، منعقد گردید و به امضای طرفین رسید.

در این جلسه مقرر شد که طرفین طبق تفاهم نامه در زمینه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی همکاری متقابل داشته باشند.

تفاهم نامه با هیأت تیراندازی

تفاهم نامه با هیأت تیراندازی