صفحه اصلی / اخبار / حضوربسیج جامعه پزشکی درمناطق سیل زده

حضوربسیج جامعه پزشکی درمناطق سیل زده

جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان شریف جامعه پزشکی این دانشگاه به همراه کمکهای مردمی راهی مناطق سیل زده شدند.