صفحه اصلی / درباره / بیمارستان ها و مراکز طرف قرارداد

بیمارستان ها و مراکز طرف قرارداد

بیمارستان های و مراکز درمانی و بهداشتی طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

ردیفنام مرکزوب سایتاطلاعات تماس
1مرکز آموزشی ـ درمانی شهید بهشتیwww.bmc.muq.ac.ir
2مرکز آموزشی ـ درمانی کامکارwww.kamkar.muq.ac.ir
3مرکز آموزشی ـ درمانی نکوییwww.nekuei.muq.ac.ir
4مرکز آموزشی ـ درمانی کودکان
5مرکز آموزشی ـ درمانی ایزدیwww.izadi.muq.ac.ir
6مرکز آموزشی ـ درمانی حضرت زهراwww.hzahra.muq.ac.ir
7بیمارستان آیت اله گلپایگانی(ره)www.golpayegani-h.ir
8بیمارستان امام رضا (ع)
9بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)www.valiasr-hospital.ir
10درمانگاه بقیه اله (عج)
11درمانگاه امام صادق (ع)
12درمانگاه حضرت ابوالفضل(ع)
13مرکز بهداشت استان قم
14مرکز روان پزشکی نیکان رضوی
15درمانگاه شهید فتاحی
16مرکز روان پزشکی رضوان