صفحه اصلی / دفتر توسعه آموزش / کمیته جشنواره های آموزشی وپژوهش در آموزش

کمیته جشنواره های آموزشی وپژوهش در آموزش

جهت دریافت فایل مربوطه روی پیوند مورد نظر کلیک نمایید:

فرایند کمیته پژوهش در آموزش

 

شرح وظایف کمیته جشنواره های آموزشی وکمیته پژوهشی

 

رزومه مسئول کمیته

 

موضوعات پیشنهادی پژوهش درآموزش

 

عناوین پایان نامه و طرح پژوهش در اموزش