صفحه اصلی / گروه های آموزشی / کارشناسی / پرستاری / معرفی رشته و شغل پرستاری

معرفی رشته و شغل پرستاری

تعریف و شناسایی شغل
نقش های پرستار
خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل
مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی ضروری برای احراز شغل
گرایشهای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
مدت دوره آموزش
شرایط محیط کار، محل استخدام
حقوق و مزایا و شرایط ارتقاء شغل
آینده نگری درباره شغل با توجه به شرایط اجتماعی
محل کسب اطلاعات بیشتر درباره رشته و شغل پرستاری